Nowe rozporządzenie o zadaniach lekarzy i pielęgniarek POZ

29 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28). 

http://www.kondrat.pl/zespol.html

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Pełna treść Rozporządzenia jest dostępna tutaj:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1567/1

Rozporządzenie ma głównie charakter porządkujący i dostosowujący zakres zadań lekarza oraz pielęgniarki i położnej POZ do obowiązujących przepisów. Nadal decyzję o sposobie leczenia  pacjenta zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej  podejmuje wyłącznie lekarz.

Integralną częścią ww. aktu prawnego są 2 załączniki. W załączniku 1 ustalono zakres zadań lekarza POZ, zaś w załączniku 2 ustalono zakres zadań pielęgniarki oraz położnej POZ.

Zadania lekarza POZ co do zasady się nie zmieniają.

W zakresie działań mających na leczenie chorób lekarz może zlecić wykonanie zabiegów i procedur medycznych. Ponadto kieruje pacjentów do oddziałów udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. W zakresie działań mających na celu „usprawnianie” pacjentów może zlecić wydanie wyrobów medycznych. Dotychczas zlecał tylko wydanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozszerzono zadania pielęgniarki i położnej POZ związane z możliwością wystawiania skierowań i ordynowania poszczególnych leków, a także usunięto z zakresu świadczeń leczniczych stawianie baniek.

Pielęgniarka oraz położna POZ w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych uzyskały możliwość wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych,  medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej uprawnienie to dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Pielęgniarka i położna POZ w zakresie świadczeń leczniczych są uprawnione do ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie recept. Ponadto mogą zalecić stosowanie wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń albo recept.

Zgodnie z ww. ustawą uprawnienia te dotyczą pielęgniarki i położnej posiadającej dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

KONDRAT i Partnerzy

Źródło zdjęcia: http://www.mz.gov.pl/

Zadania z pozostałych zakresów działań lekarza i pielęgniarek pozostają bez większych zmian. Współpraca w POZ odbywa się na dotychczas obowiązujących zasadach.

Planowane jest stworzenie zespołu POZ, złożonego z lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej i położnej, a który to będzie koordynatorem leczenia pacjenta w całym systemie „służby” zdrowia. Zakłada się sukcesywny, coroczny, wzrost wydatków na POZ. Pełen program Narodowej Służby Zdrowia dostępny jest tutaj: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/narodowa-sluzba-zdrowia-minister-konstanty-radziwill-przedstawil-zalozenia-reformy/

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy,

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu