Uruchomienie systemu IOWISZ

Uruchomienie systemu IOWISZ

27 września 2016 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (w skrócie: IOWISZ)  został uruchomiony system opiniowania inwestycji zdrowia w Polsce.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Wniosek wraz  z formularzem można wypełnić i złożyć za pośrednictwem systemu IOWISZ dostępnego na stronie:  https://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Do rozporządzenia załączono wzór formularza składającego się z pytań, które pozwolą właściwemu wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia wydać opinię o celowości inwestycji.

Treść formularza IOWISZ szczegółowo omawialiśmy tutaj: https://prawo-medyczne.info/formularz-iowisz-analiza-projektu-rozporzadzenia-sprawie-opiniowania-inwestycji-sektorze-zdrowia

Kancelaria sygnalizuje, że wnikliwa analiza pytań z formularza oraz prawidłowe wypełnienie i wyczerpujące uzasadnienie wniosku jest kluczem do uzyskania pozytywnej opinii dla przyszłej inwestycji w sektorze ochrony zdrowia. Poszczególne pytania dotyczą m.in. zgodności inwestycji z regionalnymi mapami potrzeb zdrowotnych oraz regionalnymi priorytetami potrzeb zdrowotnych.kondrat_i_partnerzy_podkreslenie

Rekomendujemy zapoznanie się z Alertem prawnym dotyczącym skutków wejścia w życie systemu IOWISZ dla inwestycji zdrowia udostępnionym tutaj:  https://prawo-medyczne.info/alert-prawny-opinie-o-celowosci-inwestycji-system-iowisz-wedlug-nowelizacji-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych

Warto przypomnieć, że ważne, pozytywne opinie są brane pod uwagę przy ubieganiu się przez inwestorów o dofinansowanie ze środków UE oraz o kontrakty z NFZ. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z debaty na temat nowych zadań szefów publicznych podmiotów leczniczych w świetle ostatnich nowelizacji prawa ochrony zdrowia, która miała miejsce w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy 21 września 2016 r.:  http://www.kondrat.pl/aktualnosci/item/712-debata-w-siedzibie-kancelarii-kondrat-na-temat-nowych-zadan-szefow-publicznych-podmiotow-leczniczych-w-swietle-ostatnich-nowelizacji-prawa-ochrony-zdrowia.html

 

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy,

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu