Koniec finansowania pakietu onkologicznego bez limitu ?

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 10 maja 2016 r.  został przedstawiony do konsultacji publicznych.

Jednym z założeń jest ujednolicenie przepisów, które umożliwią tzw. bezlimitowe rozliczanie we wszystkich zakresach udzielanych świadczeń na tym samym poziomie aktów prawnych, tj. poprzez zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia już na tym etapie wyjaśnia, że nie planuje wprowadzenia limitów w przypadku świadczeń onkologicznych udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

autor

Najważniejsze założenia projektu:

  1. Uchylenie przepisu wprowadzającego bezlimitowe rozliczanie świadczeń w ramach pakietu onkologicznego,
  2. Uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list pacjentów onkologicznych,
  3. Zredukowanie do minimum liczby danych gromadzonych na karcie DiLO,
  4. Umożliwienie wydawania karty DiLO lekarzowi udzielającemu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu,
  5. Likwidacja wskaźnika wykrywalności nowotworów,
  6. Likwidacja obowiązkowego zwoływania konsyliów lekarskich,
  7. Przyznanie ministrowi do spraw zdrowia możliwości ogłaszania wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz opracowywania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.
  8. Zobowiązanie podmiotów leczniczych do obliczania rocznych wskaźników diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 

Celem projektu jest m.in. skrócenie diagnozowania i leczenia nowotworów złośliwych.

Projekt zakłada wyłączenie placówek leczniczych prowadzących listy pacjentów onkologicznych oczekujących na świadczenie z obowiązku przekazywania niektórych danych. Przykładowo  liczby oczekujących pacjentów i średniego czasu oczekiwania, danych dotyczących objawów, badań diagnostycznych oraz wpisu numeru Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Projekt umożliwia wydawanie karty DiLO przez lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, na podstawie podejrzenia nowotworu jak w przypadku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zatem tzw. zieloną kartę” założy każdy specjalista, który podejrzewa u pacjenta nowotwór.

Zaproponowano rezygnację ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów.

Papierowa wersja karty DiLO zostanie ograniczona do minimum.

Zgodnie z założeniami Projektu wszystkie dane na karcie DiLO będą wprowadzane do udostępnionego przez NFZ  systemu informatycznego.

Przewidziana jest również likwidacja obowiązkowego zwoływania konsyliów lekarskich w stosunku do każdego chorego, które  obowiązkowo ustalały szczegółowy plan leczenia onkologicznego i często tylko wydłużały proces diagnostyki i leczenia.

Założenia projektu obejmują przyznanie ministrowi do spraw zdrowia możliwości ogłaszania w drodze obwieszczenia wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego opartych na aktualnym stanie wiedzy medycznej i naukowych dowodach (ang. Evidence-Based Medicine – EBM). Niedługo po wejściu w życie projektu należy się spodziewać uregulowania standardów dotyczących diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Od 2017 roku opracowywane będą nowe mierniki oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego. Podmioty lecznicze będą zobowiązane obliczać corocznie wskaźniki efektywności i diagnostyki leczenia onkologicznego na podstawie raportów statystycznych. Wskaźniki te będą przekazywane do utworzonego na ten cel Funduszu.

Projektowana nowelizacja ustawy ma wejść w  życie dnia 1 października 2016 r. Okres ten ma pozwolić na dostosowanie systemów informatycznych do obsługi karty DiLO.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 10 maja 2016 r. (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12285356/12352806/12352807/dokument221433.pdf)
  2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2015.581).

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu