ALERT PRAWNY: Zmiany w systemie opiniowania inwestycji w sektorze ochrony zdrowia

4 sierpnia 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja dotyczy Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (dalej: „IOWISZ”). Tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny jest https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12301350. Omawialiśmy już system opiniowania prawo-medyczne.info, formularz wniosku prawo-medyczne.info oraz procedurę odwoławczą IOWISZ prawo-medyczne.info .

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia (MZ) po niemal rocznym opiniowaniu inwestycji warto poszerzyć spektrum zakresów świadczeń ochrony zdrowotnej, które zostaną objęte tym systemem. Przez ten czas powstały bowiem nowe mapy potrzeb zdrowotnych dotyczące kolejnych zakresów ochrony zdrowia, stąd propozycja dodania możliwości wnioskowania o wydanie opinii w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących dodatkowych zakresów.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu od początku funkcjonowania narzędzia IOWISZ placówki złożyły 1047 wniosków (780 w 2017 r.). Odpowiednio do MZ złożono 175 (109) wniosków oraz 55 protestów od negatywnych opinii. Kolejni potencjalni wnioskodawcy to ok. 20 000 podmiotów. Ilość składanych wniosków powinna więc ulec co najmniej podwojeniu w stosunku do stanu dotychczasowego.

CAŁA TREŚĆ ALERTU DOSTĘPNA PO POBRANIU


AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl