Alert prawny: Nowe zasady opiniowania celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie 30 sierpnia 2016 roku, wprowadza istotne zmiany w procedurze i zakresie wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Kancelaria KONDRAT i Partnerzy przygotowała obszerny Alert prawny na ten temat.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Opinie będą wydawane na podstawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), przy uwzględnieniu regionalnych priorytetów polityki zdrowotnej oraz map potrzeb zdrowotnych. Pozytywna opinia będzie premiowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia przy kontraktowaniu świadczeń.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

„Nowelizacja rozciąga ponadto system opiniowania na podmioty zamierzające ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. – zwraca uwagę mec. Sławomir Molęda, Partner w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy prowadzący praktykę w zakresie prawa medycznego i ochrony zdrowia. – “Złożenie ważnej pozytywnej opinii będzie warunkiem ubiegania się o środki unijne zarówno w postępowaniach konkursowych, jak i pozakonkursowych. Odpowiednie rekomendacje dla Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi wyda Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach przyjętego Planu działań”.

We wnioskach końcowych Alertu prawnego Kancelaria KONDRAT i Partnerzy podkreśla pozytywne i negatywne konsekwencje przyjętej nowelizacji. Wśród tych ostatnich wymieniono m.in. możliwość blokowania dostępu do finansowania publicznego dla prywatnych inwestorów w ochronie zdrowia.

Pobierz


Autor: Sławomir Molęda, partner, KONDRAT i Partnerzy,

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy,

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu