Reklama usług medycznych w Internecie

Reklama usług medycznych w Internecie

Dobry, przemyślany wizerunek w sektorze ochrony zdrowia jest kluczem do sukcesu biznesowego. Na stronie internetowej placówki można poinformować o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Dopuszczalne jest zlecenie prowadzenia strony, współpraca z innymi portalami albo wzięcie udziału w internetowych akcjach promocji zdrowia. Lekarze zatrudnieni w szpitalu mogą się publicznie wypowiadać się o swoich doświadczeniach w sieci społecznościowej takiej jak Facebook, czy Twitter, na blogu albo w prasie. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć jednak cech reklamy.

Mimo zakazu reklamy usług medycznych dozwolone jest publikowanie na stronie szpitala informacji o doświadczeniu personelu, np. odbyciu przez lekarzy zagranicznego stażu, szkolenia. Można w tym celu wykorzystać zakładki „o nas”, „zespół” czy „doświadczenie”. Nie można jednak wskazać, że lekarz jest wybitny, że placówka jest lepsza od innego szpitala w makroregionie, że warto wybrać szpital, że oferujecie wysoką jakość świadczeń, itp.

Dozwolony zapis: „dr n. med. Anna Nowak, lekarz medycyny pracy, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, przyjmuje w poniedziałki od 9.00 do 14.00”.

Niedozwolony zapis: „dr n. med. Anna Nowak, najlepsza w Polsce północnej specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, posiadająca wieloletnie doświadczenie i tysiące zadowolonych pacjentów, stosująca najnowocześniejszy szwedzki sprzęt medyczny”.

GRANICA MIĘDZY NIEDOZWOLONĄ REKLAMĄ A INFORMACJĄ JEST PŁYNNA

Trzeba być ostrożnym. Pisząc o doświadczeniu lekarzy czy sprzęcie nie można porównywać się do konkurencji. Zakazaną reklamą będzie zachwalanie udzielanych świadczeń zdrowotnych, zachęcanie do korzystania z nich w celu zwiększenia liczby pacjentów albo uzyskania korzyści finansowych.

Należy unikać wartościujących zwrotów typu najlepszy, najnowszy, czy innych perswazyjnych zwrotów, mających nakłonić do działania takich jak “przyjdź” albo “okazja”. Nie można publicznie informować o promocjach, zniżkach, rabatach, wysokiej jakości świadczeń czy profesjonalizmie pracowników szpitala.

SANKCJE KARNE

Naruszenie zakazu reklamy może stanowić wykroczenie i skutkować nałożeniem na szpital grzywny. Niedozwolona reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a konsekwencją może być obowiązek zapłaty odszkodowania, publikacji odpowiedniego oświadczenia lub też zapłaty określonej sumy pieniężnej na cel społeczny.

UMOWY DOTYCZĄCE REKLAMY

Zlecając prowadzenie strony internetowej, czy udzielając wywiadu prasie warto zawrzeć w umowie odpowiednie zapisy zabezpieczające szpital. W zleceniu może być to kara umowna za naruszenie zakazu reklamy, zaś w umowie dotyczącej wywiadu prasowego trzeba pamiętać o klauzuli autoryzacyjnej. Jeśli doszłoby do złamania zakazu reklamy i opublikowania tekstu bez wiedzy i zgody szpitala, będzie można wykazać, że to nie placówka za to odpowiada. Możliwe będzie ubieganie się o zapłatę kary umownej lub odszkodowania za nienależyte wykonie umowy.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. 471 – 474 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380)
  2. 2, 14 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638)
  3. 16 ust. 1 pkt 1, 18 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503)
  4. 147a § 2 Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2015.1094).

 

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu