Definicja stanu nagłego

Stan nagły   (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) – jest to „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.

autor

 

Wskazać należy, że “w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie.”

W przypadkach udzielania świadczeń w trybie nagłym osobom nieubezpieczonym (nieuprawnionym) podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest Fundusz, a nie szpital. Jednakże, aby przekazać placówce medycznej środki w tym trybie konieczne jest złożenie przez osobę zarządzającą placówkę wniosku o wypłatę wynagrodzenia.

Istnieje możliwość dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o zapłatę za świadczenia w trybie nagłym. Warunkiem jest uprzednie złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do Funduszu.

Mamy tutaj do czynienia ze świadczeniami tzw. ponadlimitowymi. Jednakże co jest bardzo istotne, należy pamiętać, że finansowanie powyższych świadczeń jest wyliczane o uzasadnione koszty poniesione przez placówkę medyczną i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Nie mają zatem znaczenia stawki ustalone w umowie z Funduszem.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu