termin pokrycia straty netto przez podmiot tworzący