przekazywanie SP ZOZ-om nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie