odpowiedzialność placówki za sprzęt w laboratorium