Zespół

SMSławomir Molęda
Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Sławomir Molęda jest ekspertem prawa medycznego i farmaceutycznego.
Ukończył prawo i studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.
Przez kilka lat kierował biurem prawnym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego “Budowlani”, co dało mu pogłębioną znajomość prawa pracy i doświadczenie w przewodzeniu pracy zespołowej. Od kilkunastu lat rozwija działalność publicystyczną i szkoleniową, która ukierunkowała go zawodowo.
Regularnie publikuje teksty prawne w czasopismach branżowych “Puls Medycyny” i “Puls Farmacji”. Doradza przychodniom, lekarzom i aptekarzom. Jest autorem poradników o charakterze kompendium wiedzy prawnej: “Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej” (2005, 2006, 2007) , “Prawo dla aptek i farmaceutów” (2008, 2010), “Działalność lecznicza lekarzy” (2011, 2015).
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony zdrowia, a także warsztaty prawa dla studentów medycyny na uniwersytetach w całym kraju. Jest twórcą i administratorem strony: www.facebook.com/PrawoDlaLekarzyIFarmaceutów.
Lubi czytać i podróżować.


MKdr Mariusz Kondrat
Rzecznik Patentowy, Adwokat – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Mariusz Kondrat jest doktorem nauk prawnych, europejskim rzecznikiem patentowym i adwokatem.
Od 2006 r. zarządza naszą Kancelarią. Wcześniej pracownik departamentu prawnego UKIE oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na UKSW. Studiował prawo na uniwersytetach w Lublinie, Leuven, Oxfordzie i Amsterdamie. Od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w tworzenie i interpretowanie prawa farmaceutycznego. Prelegent i wykładowca wielu konferencji i szkoleń. Autor licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego, w tym pierwszego komentarza do ustawy Prawo farmaceutyczne.


Natalia Dyda
Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz aspektach prawnych związanych z  zarządzaniem podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.
Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokatów i radców prawnych gdzie m.in. prowadziła sprawy z zakresu: prawa cywilnego, odszkodowań za błędy medyczne oraz zajmowała się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.
Do zespołu Kancelarii KONDRAT dołączyła w lutym 2016 r., po ponad  rocznej współpracy przy tworzeniu strony „Prawo dla Lekarzy i Farmaceutów” wspólnie z Partnerem Kancelarii. Ponadto prowadzi bloga Kancelarii o prawie medycznym: www.prawo-medyczne.info.


MCMichał Chodorek
adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Michał Chodorek jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był seminarzystą prof. A. Modrzejewskiego oraz prof. W. Kocota. Absolwent British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Rozpoczął pracę już w trakcie studiów, odbywając m.in. staże w kancelariach Allen & Overy, Salans oraz zajmując się obsługą prawną Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce. W 2014 r. ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin adwokacki.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno doradztwo transakcyjne przedsiębiorcom, jak i prowadzenie spraw spornych z zakresu prawa gospodarczego i prawa własności przemysłowej.
Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.


JSJustyna Stefańczyk-Kaczmarzyk
Radca Prawny, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze (KUL) i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW. Ukończyła także studia w INP PAN z zakresu prawa konkurencji.
Jest współautorką publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego.
Posiada ośmioletnią praktykę w profesjonalnej obsłudze klientów zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej, zdobytą w kancelarii prawnej i patentowej. Specjalizuje się w szczególności w znakach towarowych, prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji oraz prawie reklamy.
Posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz ochrony konkurencji.