wybór kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych