wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia