świadczenia na podstawie kart DiLO będą limitowane ?