rejestr podmiotów leczniczych

Rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą – kiedy nie jest wymagana?

Osoba wykonująca zawód medyczny, np. elektroradiolog, rehabilitant, czy psycholog, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku rejestrowania swojej działalności w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,…