Projekt rozporządzenia o przeprowadzaniu konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z 9 sierpnia 2016 r.