Najnowsze zmiany projektu Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej