Od 8 stycznia 2020 roku obowiązkowe wystawianie e-recept

RECEPTY ELEKTRONICZNE

Przypominamy, że dziś, tj. 8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej (tzw. e-recept).

Zwracamy uwagę, że wyjątkowo,  w określonych przypadkach recepty można wystawić w postaci papierowej.

Wyjątek ten dotyczy:

  • recept w ramach tzw. importu docelowego,
  • recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • do końca 2020 roku – recept transgranicznych,
  • recept pro auctore i pro familiae,
  • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Jeśli chodzi o pacjentów – recepta w postaci papierowej będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją.

Zasygnalizować jednak należy, że przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące wystawiania e-recept znajdują się na stronie ezdrowie.gov.pl

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oferuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej w zakresie m.in. wystawiania e-recept . Ponadto na stronie CSIOZ przedstawiono najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące wystawiania elektronicznych recept. 

Źródło zdjęcia: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-recepta