Obowiązują przepisy o tzw. sieci szpitali

SIEĆ SZPITALI

4 maja 2017 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której zostanie utworzony System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej potocznie zwany siecią szpitali:

  • szpitale zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia
  • szpitale objęte systemem zostaną przyporządkowane do 1 z 6 poziomów ze wskazaniem profilów działalności oraz po spełnieniu ściśle określonych kryteriów
  • wprowadzone zostaną  rozliczenia ryczałtowe
  • szpitale poza siecią będą mogły ubiegać się o kontrakty na dotychczasowych zasadach
  • kwalifikacja do sieci nastąpi co do zasady na 4 lata  i obejmuje włączenie szpitala do jednego z sześciu poziomów systemu zabezpieczenia, ze wskazaniem profili, zakresów lub rodzajów świadczeń udzielanych w systemie
  • jeśli nastąpią zmiany mające wpływ na zakwalifikowanie szpitala do danego poziomu, to może on zostać  przeniesiony do innego profilu lub nawet usunięty z sieci !

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO SIECI

Procedurę oraz warunki kwalifikacji do tzw. sieci szpitali omówiliśmy kompleksowo tutaj

Pierwsze wykazy placówek, które zostały zakwalifikowane do sieci będą ogłaszane do 27 czerwca 2017 r. , a obowiązywać będą od 1 października 2017 r do 30 czerwca 2021 r.

Warto rozważyć konsolidację szpitala  w celu zakwalifikowania szpitala do jak najwyższego poziomu referencyjnego, a tym samym wyższej stawki w ryczałcie.  Albowiem do 26 września 2017 r.listy szpitali w sieci zostaną uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów, pod warunkiem przedłożenia do 20 czerwca 2017 r. aktu o połączeniu.

Sieć może ograniczyć konkurencję na rynku usług medycznych i odciąć dopływ prywatnego kapitału inwestycyjnego krajowego i zagranicznego. Możliwe, że utworzenie sieci w obecnym kształcie zniechęci do otwierania nowych oddziałów i placówek w przyszłości. Dopiero praktyka pokaże, czy sieć jest dobra dla pacjenta, lekarza i  samej placówki … 

 

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: http://siecszpitali.mz.gov.pl/