Koordynowana opieka POZ? Projekt zmian w kontraktowaniu POZ z dnia 16 czerwca 2016 r.

W dniu 30 czerwca 2016 r. wygasną umowy z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Dnia 16 czerwca 2016 r. NFZ opublikował projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Co zakłada projekt?

  • Fundusz zaproponował płacić więcej za leczenie najstarszych pacjentów.

Przykładowo współczynnik korygujący dla pacjentów w wieku od 66. do 75.roku życia – począwszy od 1 września 2016 r. miałby wynieść: 2,02, zaś dla pacjentów w wieku powyżej 75. roku życia – począwszy od 1 września 2016: 2,3;

Przypomnieć należy, że dnia 12 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa o darmowych lekach dla seniorów. Ustawa będzie pozwalała osobom powyżej 75. roku życia otrzymywać bezpłatne leki, na które recepty będzie mógł wypisywać lekarz POZ. Pierwszy wykaz leków ma być ustalony do dnia  1 września 2016 r.

 

Projekt miałby zastosowanie począwszy od umów zawieranych na 2016 r. i lata następne.

Pełny tekst projektu dostępny jest tutaj: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-i-realizacja-umow-podstawowa-opieka-zdowotna,6437.html

Konkludując mimo obietnic ze strony MZ nie możemy mówić o znacznym wzroście finansowania POZ.

Istotne jest, aby wzrosła stawka kapitacyjna. Wpłynęłoby to na możliwość zwiększenia kadry medycznej w placówkach POZ.  Przy zasobniejszej kadrze można wydłużyć czas trwania poszczególnych wizyt, poświęcić pacjentowi więcej czasu i zadbać o wyższą jakość świadczenia. Niestety projekt takich zmian nie przewiduje. Założenia projektu mogą poprawić dostępność świadczeń dla osób starszych, jednak proponowana zachęta dla świadczeniodawców nie wydaje się wystarczająca.

Zaproponowane przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 156,5 mln zł.

 

autor

Czy czeka nas koordynowana opieka POZ?

Od dawna pojawiają się postulaty, że potrzebna jest ścisła współpraca lekarzy,  pielęgniarek i położnych. Powinna być realizowana na zasadach zespołu terapeutycznego, podobnie jak w szpitalach. Warto rozważyć wspólne kontraktowanie. Jednakże projekt zarządzenia żadnych zmian w tym kierunku nie przewiduje.

Mimo, że na początku 2016 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół, który ma przygotować projekt zmian poprawiających funkcjonowanie POZ do tej pory nie powstały założenia dotyczące koordynowanej opieki zdrowotnej na tym poziomie leczenia.

 

Projekt 1.0  
Zespół ds. POZ wskazał, że w MZ powstał projekt dotyczący POZ określany symbolem „1.0”. Aktualnie projekt został przekazany Ministrowi Zdrowia do opiniowania.

W opracowaniu ujęto 11 obszarów, w których funkcjonuje system POZ. Nawet 10 z 11 obszarów działania POZ może wymagać znacznej poprawy i dopracowania. 

Po dniu 30 czerwca 2016 r. mamy poznać ten strategiczny  dla POZ projekt 1.0. w jego ostatecznej formie. O wszelkich zmianach legislacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Projekt zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  1. art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 art. 159 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy,

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu