Czym są Mapy Potrzeb Zdrowotnych?

Czym są Mapy Potrzeb Zdrowotnych?

Warto zwrócić uwagę na wprowadzone finansowanym z UE  projektem: Mapy Potrzeb Zdrowotnych (MPZ), które dzielimy na regionalne i ogólnopolską. Sporządzono mapy dotyczące onkologii, kardiologii oraz  lecznictwa szpitalnego – odpowiednio danego regionu albo Polski.

W Polsce mamy 1234 szpitali posiadających kontrakt z NFZ i 159 tysięcy łóżek.

Dla podmiotów zarządzających szpitalami najważniejsza informacja z MPZ z zakresu szpitalnictwa to zapotrzebowanie na łóżka. W oparciu o nią NFZ będzie kształtował udzielanie kontraktów.

MPZ są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-leczenie-szpitalne/

 

autor

Według Ministerstwa Zdrowia MPZ  to zaawansowane narzędzie analityczne wspierające decyzje zarządcze w ochronie zdrowia. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie.

MPZ mają poprawić jakość zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez narzędzia prognostyczne. Służą głównie wsparciu decyzji zarządczych w ochronie zdrowia dotyczących chorób onkologicznych i kardiologicznych.

Istotne  jest przeszkolenie kadry zarządzającej szpitalami – dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystania w zarządzaniu w ochronie zdrowia regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób przewlekłych.

Warto zwrócić również na najnowszą prognozę demograficzną z 2014 r.  (III Część MPZ). W latach 2014-2029 liczba ludności w Polski spadnie z 38,5 mln do 37,3 mln o 1,17 mln osób (o ok. 3 proc.). Większość województw będzie doświadczało spadku liczby ludności.

Struktura ludności Polski w okresie prognozy będzie coraz starsza.

Znaczące zmiany widoczne są dla populacji osób w wieku 20-44 oraz powyżej 64 r.ż. Zgodnie z prognozą nastąpi istotne zmniejszenie udziału ludności w wieku 20-44 oraz znaczny wzrost udziału osób w wieku 65 lat i więcej. Osób w wieku co najmniej 65 lat będzie 8,5 mln. i będą stanowiły 23 proc. ogółu populacji wobec 15,3 proc. w 2014 r.

W szpitalach mamy za dużo łóżek krótkoterminowych w stosunku do długoterminowych.

Zgodnie z prognozą w Polsce przybywa pacjentów starszych, istnieje duże zapotrzebowanie na lekarzy geriatrów. Szpitale niechętnie przyjmują starszych pacjentów, którzy wymagają długoterminowej opieki ze względu na niedobór łóżek długoterminowych.

MPZ mają poprawić kontraktowanie usług medycznych oraz planowanie inwestycyjne.  Czy tak rzeczywiście będzie pokaże czas i praktyki wdrażane w szpitalach i stosowane przez NFZ przy kontrolach.

Źródła: www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl (odsłona: 1.05.2016).


Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu