ALERT PRAWNY: Harmonogram zadań szefa szpitala na 2017 r.

Szanowni Państwo,

w 2017 roku zmienia się wiele przepisów dotyczących sektora ochrony zdrowia. Na zakłady lecznicze nałożono liczne obowiązki. Wiele umów będzie trzeba renegocjować, uaktualnić, aneksować czy wypowiedzieć. Trzeba sporządzić plan działania i przygotować środki finansowe na jego realizację.

Należy sprawnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. W przypadku planów inwestycyjnych może okazać się nieodzowne złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji. Warto ocenić swoje szanse zakwalifikowania się do Systemu Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i uzyskania finansowania części świadczeń na zasadzie budżetowania.

Z powyższych względów oddajemy w Państwa ręce te harmonogramy, ze wskazówkami kiedy jakie kroki należy podjąć aby sprawnie kierować zakładem leczniczym.

Harmonogram zadań dyrektora SP ZOZ-u:

Harmonogram zadań szefa szpitala publicznego:

Harmonogram zadań szefa szpitala prywatnego:

AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl