21. Ogólnopolska Konferencja Forum Innowacyjnej Ochrony Zdrowia #OSOZ2016

21. Ogólnopolska Konferencja Forum Innowacyjnej Ochrony Zdrowia #OSOZ2016

Zdrowie najważniejszą gałęzią gospodarki, a nie tylko służbą narodowi.

W dniach 21 – 22 kwietnia 2016 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć m.in. w 21. Konferencji Systemu Ochrony Zdrowia: Forum Innowacyjnej Ochrony Zdrowia.

Na konferencji zwrócono uwagę na problem dużych niezmodernizowanych szpitali i potrzebę, na którą zwracamy na co dzień uwagę naszym Klientom: konieczność wdrażania innowacji, zwłaszcza organizacyjnych i personalnych.

Odróżnić należy jednak modernizację, której potrzebuje cały system zdrowia od innowacji, które powinny być wdrażane po wprowadzeniu odpowiednich unormowań prawnych.

autor

W Polsce mamy problem z brakiem zintegrowanego międzysektorowego działania na szczeblu centralnym. Nadal dominuje tzw. system ordynatorski, w którym brak współpracy z pacjentem. Warto przystosować szpitale do modelu europejskiego, gdzie przeważa medycyna zespołowa.

Podkreślono wpływ menedżerów na prowadzenie placówek leczniczych. Warto wprowadzać systemy motywacyjne w szpitalach i doceniać również menedżerów średniego stopnia.

System kar i kontroli okazuje się bowiem nieskuteczny. Istnieje również potrzeba gruntownych zmian w systemie ubezpieczeniowym.

 

Srebrna ekonomia.

Specjaliści z niemieckich szpitali wskazali również, że wszyscy w służbie zdrowia zmagają się z problemami demograficznymi i zapotrzebowaniem na lekarzy geriatrów. Mamy bowiem do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. Statystycznie osoba starsza cierpi na co najmniej dwie przewlekłe choroby.

W niemieckiej służbie zdrowia wprowadzane są też inwestycje w opiekę ambulatoryjną. Przede wszystkim jednak należy pamiętać o wdrażaniu innowacji zarówno technicznych jak i organizacyjnych.

Za przykład zaprzeczenia innowacyjności podano w Polsce pakiet onkologiczny. Duże nadzieje są  pokładane w standardach w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia.

 

Najważniejszym ogniwem służby zdrowia jest obywatel, zanim stanie się pacjentem.

Zarządzając szpitalem warto wykazać się holistycznym podejściem: władze szpitala – lekarze podwładni – pacjenci, są bowiem partnerami.

Czy w Polsce uda się wprowadzić np. skoordynowany centralnie  internetowy system rejestracji na wizytę do lekarza rodzinnego, wirtualnych konsultacji i łatwych aplikacja na telefon okaże się dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawnych i ich wdrożeniu w życie.


Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com