Skutki ogłoszenia upadłości dla prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje dostęp do publicznej służby zdrowotnej każdemu obywatelowi. Pomimo tej gwarancji jednak, dostęp do opieki zdrowotnej jest często faktycznie ograniczony, głównie z…

Czytaj dalej